Veiligheidskundigen MVK/HVK van VGMI

Als u te maken hebt met verontreinigde grond, is een zorgvuldige aanpak vereist. De basis daarvoor legt u in uw V&G-plan. Het is van belang dat u vanaf de eerste planvorming aan alle wettelijke eisen voldoet. Wij ondersteunen u daarom graag met onze Middelbare en Hogere Veiligheidskundigen (MVK en HVK). Deze beschikken over de nodige kennis en ervaring.

U kunt onze MVK en HVK inzetten bij onder meer het

  • uitvoeren van Risico Inventarisaties & Evaluaties
  • opstellen van V&G-plannen
  • toezien op een zorgvuldige uitvoering van V&G-plannen
  • overdragen van kennis en het geven van instructies op de projectlocatie
  • uitvoeren van inspecties op de projectlocatie

Kortom: als u onze MVK of HVK bij uw projecten betrekt, kunt u op een veilige manier uitvoering geven aan deze projecten. Dat betekent een risico minder en een zekerheid meer. Dat zullen niet alleen de wettelijke toezichthouders, maar ook uw opdrachtgever én uw medewerkers op prijs stellen. Temeer omdat onze professionals actief met u meedenken en begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Zij ondersteunen u bij een veilige, maar ook efficiënte uitvoering van uw projecten!

 

meer weten?