R-DLP’ers met meerwaarde

De R-DLP’ers van VGMI kunt u op flexibele basis inzetten, voor de duur van het project. Zij waarborgen bij elk project de vereiste kennis van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Daarvoor zijn zij opgeleid bij de beste opleidingsinstituten onder CROWKEUR (erkend door CROW).

Wij zetten uitsluitend vakmensen in die zelf jarenlange ervaring hebben als grondwerker. Daarmee onderscheiden wij ons als professionele partner. Niet de R-DLP’er die veel weet, is effectief. Maar de R-DLP’er die in staat is zijn kennis praktisch toe te passen. Lees mee over de taken van de R-DLP’er.

De R-DLP’er van VGMI zorgt ervoor dat u veilig en conform alle voorschriften kunt werken. Daar horen de nodige taken en formaliteiten bij, die hij – in samenwerking met de milieukundig begeleider – uitvoert.

De R-DLP’er

  • tekent voor het nodige papierwerk: inventariseert en verricht de vereiste meldingen, vergunningen en ontheffingen én houdt het locatiedossier bij.
  • controleert of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
  • houdt het logboek en de grond- en materiaalboekhouding bij.
  • voert de noodzakelijke metingen uit (onze R-DLP’ers hebben alle meetapparatuur bij zich).
  • assisteert de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
  • draagt mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet.
  • verzorgt toolboxmeetings en voert werkplaatsinspecties uit.
  • ziet toe op het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Naast deze specifieke R-DLP taken maken onze R-DLP’ers zich op andere manieren nuttig, indien zij daarvoor tijd hebben. Zo assisteren ze bij grondwerkzaamheden of voeren ze uiteenlopende hand- en spandiensten uit. Daarmee is een vakman van VGMI altijd een meerwaarde voor uw team!

De R-DLP’ers van VGMI

Het verschil
In de praktijk ervaart u duidelijk de meerwaarde van onze R-DLP’ers, zij
• passen in uw team dankzij hun praktische kennis en jarenlange ervaring als grondwerker
• denken actief en constructief mee, ook bij incidenten, en bevorderen een gestroomlijnd project
• zijn waardevolle assistenten voor uw uitvoerders
• zitten niet stil, maar maken zich altijd nuttig voor het project
• communiceren als professionals: helder en klantgericht
• zijn opgeleid door de beste erkende opleiders en hebben alle vereiste certificaten
• zijn gecertificeerd BHV’er

Compleet uitgerust
Onze R-DLP’ers gaan op pad met een compleet uitgeruste VGMI-bedrijfsauto. Zo beschikken zij over
• instrumenten voor het meten van gassen, dampen en vaste stoffen;
• Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor eigen gebruik én diverse reserve sets voor uw medewerkers;
• handgereedschap;
• BHV-materialen.

Bent u als aannemer betrokken bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond? De Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP’er) van VGMI helpt u een veilige werkomgeving te creëren. We doen méér dan toezien op het naleven van de wet- en regelgeving. Als professionals met ervaring in het grondwerk nemen we u veel werk uit handen. Van het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase tot de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en instrumenten. Van het assisteren van de uitvoerder tot het bijspringen in het grondwerk. Zo dragen we bij aan een project dat niet alleen veilig, maar ook succesvol verloopt.

Bel 030 – 303 55 12 bespreek uw project en zet onze R-DLP-ers in!

bekijk onze folder!

meer weten?