De taken van de DLP’er

De DLP’er van VGMI zorgt ervoor dat u veilig en conform alle voorschriften kunt werken. Daar horen de nodige taken en formaliteiten bij, die hij – in samenwerking met de milieukundig begeleider – uitvoert.

De DLP’er

  • tekent voor het nodige papierwerk: inventariseert en verricht de vereiste meldingen, vergunningen en ontheffingen én houdt het locatiedossier bij.
  • controleert of mensen en middelen aan alle eisen voldoen en goed functioneren.
  • houdt het logboek en de grond- en materiaalboekhouding bij.
  • voert de noodzakelijke metingen uit (onze DLP’ers hebben alle meetapparatuur bij zich).
  • assisteert de uitvoerder en rapporteert zijn bevindingen.
  • draagt mede zorg voor een opgeruimde bouwkeet.
  • verzorgt toolboxmeetings en voert werkplaatsinspecties uit.
  • ziet toe op het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Naast deze specifieke DLP-taken maken onze DLP’ers zich op andere manieren nuttig, indien zij daarvoor tijd hebben. Zo assisteren ze bij grondwerkzaamheden of voeren ze uiteenlopende hand- en spandiensten uit. Daarmee is een vakman van VGMI altijd een meerwaarde voor uw team!

meer weten?