Steigerbouw: Monteur

In deze 4-daagse training worden de deelnemers door een ervaren trainer met behulp van veel praktijkopdrachten, beeldmateriaal en e-learning in 3 dagen voorbereid op het examen Monteur Steigerbouw. Op dag 4 wordt het examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het DNV-GL vakbekwaamheids-certificaat Monteur Steigerbouw (voorheen Steigerbouwer A). Het betreft een persoonscertificering onder ISO 17024.

Met dit certificaat wordt voldaan aan de vakbekwaamheids-eis van de Richtlijn Steigers. Daarin is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de vakbekwaamheid aangetoond moet kunnen worden.

In deze training wordt gewerkt met hoogwaardig steigerbouwmateriaal van scafom-rux.

Inhoud training

Elke trainingsdag bestaat uit een afwisselend programma met korte informatierondes door de trainer en diverse groepsopdrachten voor de deelnemers. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij de eigen beroepspraktijk en dat ze vooral uitnodigend zijn om op zoek te gaan naar de benodigde theorie. Daarnaast worden de deelnemers zoveel mogelijk geactiveerd om te leren door te doen.

Dag 1: Veilig werken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, steigertypes, steigertoepassingen, benamingen van onderdelen (en redenen afkeur), verschil standaardconfiguraties en complexe steigers, toegangsmogelijkheden en middelen en tekening lezen.

Dag 2: Veilig werken, belasten van steigervloeren, ondergrond, verankering, krachtenleer, sterke, stijfheid en stabiliteit.

Dag 3: Veilig werken, monteren, aanpassen, demonteren en inspecteren steigers. Oefenen examen.

Dag 4: Theorie en praktijkexamen.

Trainingsvorm

Deze training bestaat uit 3 aangesloten dagen training van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 9 deelnemers.
Op dag 4 wordt een theorie en praktijkexamen afgenomen door een DNV-GL gecertificeerd examenbureau.

Steigerbouw: Monteur

Toelatingseisen

Ervaring in het monteren van steigers is een vereiste om deel te kunnen nemen aan deze training. Vanaf 1 januari 2017 dienen de deelnemers ook over het vakbekwaamheidcertificaat Hulpmonteur Steigerbouw te beschikken.
Als er twijfel is of het kennis en ervaringsniveau van een deelnemer voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen, bieden wij de mogelijkheid van een zogenaamde nulmeting. Daarmee kan worden voorkomen dat iemand deelneemt aan een cursus zonder kans van slagen.

Certificaat

Na succesvolle afsluiting ontvangt men het vakbekwaamheidcertificaat ‘Monteur Steigerbouw’ van DNV-GL met een geldigheid van 5 jaar.

Prijs

De prijs voor deze opleiding bedraagt € 1225,00 excl. BTW. Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het DNV-GL theorie- en praktijkexamen en certificaat en lunch, koffie en thee.

meer weten?