Steigerbouw: 1e Monteur

In deze training worden de deelnemers door een ervaren trainer  in 4 dagen voorbereid op het examen 1e Monteur Steigerbouw. Op dag 5 wordt het examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het DNV-GL vakbekwaamheids-certificaat 1e Monteur Steigerbouw (voorheen Steigerbouwer B). Het betreft een persoonscertificering onder ISO 17024.

Met dit certificaat wordt voldaan aan de vakbekwaamheids-eis van de Richtlijn Steigers. Daarin is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de vakbekwaamheid aangetoond moet kunnen worden.
In deze training wordt gewerkt met hoogwaardig steigerbouwmateriaal van scafom-rux.

Inhoud training

In de training worden de volgende onderwepen behandeld:

 • Voorschriften voor het bouwen van steigers;
 • Toepassing van voorschriften, richtlijnen en eisen met betrekking tot monteren,aanpassen en demonteren van alle “gewone” en van complexe steigers;
 • Het werken in specifieke omstandigheden met name:
  • in besloten ruimten;
  • boven water;
  • bij onderen bovengrondse infrastructuren;
  • in werking zijnde installaties;
 • Inschatting van massa en hoeveelheden van steigermateriaal door middel van vuistregels;
 • Beoordeling van de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van een steiger door middel van vuistregels;
 • Opmaken van materiaalstaat aan de hand van tekeningen/schetsen van complexe steigers;
 • Montage, aanpassing en demontage van steigers op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • Uitvoering van de Scafftag procedure voor kleine steigers (op basis van competenties door werkgever bevoegd worden verklaard);
 • Coordinatie van werkzaamheden voor gewone steigers t.b.v. aankomende steigerbouwers en steigerbouw monteurs, met in het bijzonder aandacht voor:
  • veiligheid en efficiëntie;
  • rapportage aan en communicatie met voorman en opdrachtgever.

Trainingsvorm

Deze training bestaat uit 4 aangesloten dagen training van 08.00 tot 16.00 uur voor groepen van maximaal 9 deelnemers.
Op dag 5 wordt een theorie en praktijkexamen afgenomen door een DNV-GL gecertificeerd examenbureau.

Toelatingseisen

Ervaring in het monteren van steigers is een vereiste om deel te kunnen nemen aan deze training. Vanaf 1 januari 2017 dienen de deelnemers ook over het vakbekwaamheidcertificaat Monteur Steigerbouw te beschikken.
Als er twijfel is of het kennis en ervaringsniveau van een deelnemer voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen, bieden wij de mogelijkheid van een zogenaamde nul en niveaumeting. Daarmee kan worden voorkomen dat iemand deelneemt aan een cursus zonder kans van slagen.

Certificaat

Na succesvolle afsluiting ontvangt men het vakbekwaamheidcertificaat ‘1e Monteur Steigerbouw’ van DNV-GL met een geldigheid van 5 jaar.

Prijs

De prijs voor deze training bedraagt € 1395,00 excl. BTW. Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het DNV-GL theorie- en praktijkexamen en certificaat en lunch, koffie en thee.

meer weten?