Gasmeten voor de DLP’er

In een middag leren deskundig gassen kunnen detecteren en de gevonden resultaten toe te passen. Aan het einde wordt een korte toets afgenomen en bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.

Inhoud van de opleiding

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • risico’s van gevaarlijke dampen, brand- en explosiegevaar
  • herkennen van deze risico’s
  • welke meetstrategie dient er te worden gevolgd en toegepast
  • hoe moeten de meetresultaten worden geïnterpreteerd
  • uitleg en praktisch toepassen van verschillende soorten meetapparatuur
  • gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen
  • uitvoeren van gerichte veiligheidsinstructies

Tarief

Deelname aan de cursus kost € 185,00 excl. BTW.

meer weten?