DLP Herhaling (1 dag)

Deze cursus heeft geen open inschrijvingsdata, maar wordt gepland in overleg. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

Doelgroep
Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus, evenals andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

Toelatingseisen
Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP waarbij aantoonbaar drie lesdagen zijn gevolgd.

Wat kunt u verwachten?
–  Tijdens de 1-daagse training komen de risico’s van werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de orde. Dit ter opfrissing van de bestaande kennis en vaardigheden
–  Uitwisseling van ervaringen als DLP-er
–  Bespreking van de actuele wetgeving en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
–  Het interpreteren van het bodemonderzoek, het lezen van het V & G plan en ‘hoe om te gaan met het logboek’.
–  Gebruik meetapparatuur.
Binnen deze herhalingstraining is veel tijd ingeruimd voor de toepassing van de theorie in de praktijk. Nabootsing van praktijksituaties is namelijk iets dat continue oefening vraagt. Voorbeelden hiervan zijn het instellen van de gasmeetinstrumenten en gebruik van adembescherming.

Benodigdheden
Voor deze cursus dient u de CROW 132 (versie 4) mee te nemen. Als u niet in het bezit bent van deze publicatie, kunt u deze via VGMI met korting aanschaffen. De kosten voor de CROW 132 bedragen € 71,00 per stuk (inclusief € 10,00 korting, exclusief 21% BTW).

Duur van de opleiding
Eén dag van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Examen
Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden conform de CROW richtlijnen. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat. Hiermee is het DLP-certificaat wederom vijf jaar geldig. Daarnaast ontvangt u een pas ter waarde van € 9,95.

Tarief
De kosten voor deelname aan de cursus DLP-herhaling bedragen € 225,00 excl. btw, de lunch en het benodigde lesmateriaal (uitgezonderd de CROW-132) zijn bij deze prijs inbegrepen.

meer weten?