DLP (3 dagen)

Boek nu en ontvang een gratis opfriscursus in 2017!

DLP'er van VGMI

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen.

Daarnaast ontwikkelt u adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. De inzet van een (externe) veiligheidskundige kan hierdoor worden beperkt.

Voor wie?

Leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

Wanneer?

De DLP-opleiding duurt drie dagen en wordt afgesloten met een examen. Deelnemers moeten rekening houden met een thuisstudie-belasting van circa 10 uur.De eerstvolgende DLP cursus staat gepland op de maandagen 28 november, 5 december en woensdag 14 december in Houten. Indien u zich voor deze cursus wilt aanmelden, dient u in de kalender rechts 28 november te selecteren.

Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Bevoegdheden bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of grondwater
  • Het interpreteren van het bodemonderzoek, het lezen van het V & G plan en ‘hoe om te gaan met het logboek’.
  • Risico’s verontreinigde grond
  • Veiligheidsmaatregelen CROW publicatie 132
  • Gasmeetapparatuur
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Practicum met gasmeetinstrumenten

Gratis* opfriscursus vernieuwde CROW-publicatie

CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ zijn herzien en samengevoegd tot één nieuwe richtlijn.

De conceptteksten voor deze nieuwe richtlijn liggen momenteel ter visie. Omdat nog niet bekend is wanneer de nieuwe richtlijn van kracht wordt is het ook nog niet mogelijk om de vernieuwingen in de lesstof voor de DLP opleiding te verwerken.

*Mocht de nieuwe richtlijn binnen een jaar na het behalen van het DLP certificaat bij VGMI van kracht worden, dan heeft u recht op een gratis opfriscursus. Eventuele verplichte examenkosten zijn hierbij niet in begrepen.

Onze eerst volgende cursus DLP start op 28 november. Als u zich hiervoor aanmeldt, komt u vanzelf in aanmerking voor de gratis opfriscursus.

Examen

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP met pasje ter waarde van € 9,95. Deze zijn 5 jaar geldig. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 132’.

Tarief

De cursusprijs bedraagt € 695,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief lunch en de CROW publicatie 132.

DLP'er aan het werk 2

meer weten?